TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

ทัวร์เวียดนาม

 

ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น  

 

 

Vietnam - Tour Program 

Popular Program
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส QR (ทัวร์ HAN-QR07)(สายการบินอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) 
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ฮานอย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส QR (ทัวร์ HAN-QR08) (สายการบินอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) 
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ • ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู๊ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ฮานอย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ HAN-DD01)
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) 
***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 

กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ฮานอย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 11,900.-
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ QR (ทัวร์ HAN-QR03 ) (สายการบินอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) 
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ” • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ฮานอย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี 4วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ SGN-DD01)
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ • เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : โฮจิมินห์ซิตี้
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ กู๋จี 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ SGN-DD02)
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ • เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : โฮจิมินห์ซิตี้
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 10,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ (ทัวร์ SGN-VJ03)
ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ • เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม    
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : โฮจิมินห์ซิตี้
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 18,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ BL (ทัวร์ HAN-BL01)
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ • ล่องเรือชม มรดกโลก”อ่าว “ฮาลองเบย์ • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม(ชมบริเวณภายนอก) • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen ) 
กำหนดการเดินทาง *สอบถามเพิ่มเติม
     
   
     
ประเทศ : เวียดนาม
เมือง : ฮานอย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 11,900.-

 

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand